2351022117 ΒΥΡΩΝΟΣ 3 ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ ΓΩΝΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πιερίας aspakara8@gmail.com